صندوق بین‌المللی ملی پول ۳۷۰ میلیون دالر به افغانستان قرضه می‌دهد

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که ۳۷۰ میلیون دالر به افغانستان قرضه می‌دهد. این قرضه به هدف حمایت از بهبود افغانستان از بیماری همه‌گیر کرونا و اصلاحات اقتصادی در کشور، پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب