صالح:

۴۰۰میلیون افغانی از ثبت ۱۸هزار موتر بی‌سند عاید دولت شده است

معاون نخست ریاست جمهوری از ثبت ۱۸هزار موتر بی‌سند و جمع آوری ۴۰۰ میلیون افغانی عواید به خزانه دولت خبرداده است.

ادامه مطلب