اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون، طالبان بیشتر خاک افغانستان را بیش از هر زمان دیگری پس از تهاجم امریکا تسخیر کرده است. تنها در یک هفته ماه گذشته، هراس افکنان ۲۰۰ افسر پولیس و سرباز افغانستانی را کشته و دو پایگاه اصلی و شهر غزنی را تحت کنترول خود در آوردند.


مقامات امریکایی طی هفده سال جنگ در افغانستان، به طور مرتب ارزیابی پیشرفت هایی را منتشر می کند که در حقیقت مغایر آن چیزی ست که در آنجا اتفاق می افتد.
بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ امریکایی در جنگ افغانستان کشته شده و ایالات متحده بیش از ۸۴۰ میلیارد دالر را در جنگ با طالبان و برای کمک و بازسازی پرداخت کرده است.
در ارزش فعلی دالر، این جنگ گران تر از «برنامه مارشال» (برنامه احیای اروپا پس از جنگ جهانی دوم) شده که توانست اروپا را پس از جنگ جهانی دوم بازسازی کند. این سرمایه گذاری فشار شدیدی بالای امریکایی ها آورده تا نشان دهد که طالبان شکست می خورند و کشور بهبود می یابد.
اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون، طالبان بیشتر خاک افغانستان را بیش از هر زمان دیگری پس از تهاجم امریکا تسخیر کرده است. تنها در یک هفته ماه گذشته، هراس افکنان ۲۰۰ افسر پولیس و سرباز افغانستانی را کشته و دو پایگاه اصلی و شهر غزنی را تحت کنترول خود در آوردند.
نظامیان امریکایی می گویند که دولت افغانستان به گونه مؤثر ۵۶ درصد کشور را تحت کنترول یا زیر نفوذ خود دارد. اما این ارزیابی بر پایه آمار دستی استوار است. در بسیاری از ولسوالی ها، حکومت افغانستان تنها مرکز ولسوالی و سربازخانه های نظامی را کنترول می کند، در حالی که بقیه خاک به دست طالبان است.
در روی کاغذ، نیروهای امنیتی افغانستان از ۱ تا ۱۰ و یا هم بیشتر، تعدادشان بیش تر از طالبان هستند، اما برخی مقامات افغانستان تخمین می زنند که یک سوم سربازان و افسران پولیس «خیالی» است و بدون اینکه نام آن ها از لیست دریافتی حقوق حذف شود، وظیفه را ترک کرده اند. بسیاری آن ها آموزش صحیح ندیده و فاقد شرایط لازم اند.
دولت افغانستان می گوید که در سال گذشته ۱۳ هزار و ۶۰۰ هراس افکن را کشته و ۲ هزار تن دیگر را دستگیر کرده است – تقریباً نیمی از ۲۵ هزار تا ۳۵ هزار نفر از جنگجویان طالبان که بر اساس گزارش رسمی ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ در کشور فعال بودند. اما در ماه جنوری، مقامات ایالات متحده گفتند هراس افکنان دست کم ۶۰ هزار تن هستند و مقامات افغان اخیراً نیروی طالبان را بیش از ۷۷ هزار تن تخمین زده اند.
مقامات امریکایی می گویند که حداقل وضعیت ایتلاف سطح استانداردهای زندگی مردم افغانستان را بهبود می بخشد – هرچند اغلب از ادعاهای غلط در آنجا استفاده می کنند
با وضعیت میدان نبرد که ترسناک به نظر می رسد، مقامات امریکایی می گویند که حداقل این ایتلاف سطح استانداردهای زندگی شهروندان افغانستان را بهبود بخشیده است – هرچند اغلب در این مورد نیز ادعاهای گزاف می کنند.
آشکار ترین مثال ممکن مرگ و میر مادران است که یکی از مهمترین شاخص های سلامت جامعه می باشد. در سال ۲۰۰۲ میلادی، مقامات امریکایی گزارش داده اند که در هر ۱۰۰ هزار تولد، ۱ هزار و ۶۰۰ مادر جان خود را از دست داده که این رقم در مقایسه با اروپا معادل قرون وسطی است. در سال ۲۰۱۰ میلادی، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده گفت که این میزان به طور قابل توجهی بهبود یافته و به ۳۲۷ تن کاهش یافته است.
محققان خاطر نشان کردند که از زمانی که جهان آنتی بیوتیک را کشف کرده، هیچ کشوری چنین پیشرفتی در سلامت مادران نداشته است. محاسبات محققان بهداشتی مرگ و میر مادران با توجه به چالش های بلند مدت امنیتی و توسعه ای که افغانستان با آن رو به رو است، مورد توجه قرار گرفته است. گروه بنگلادشی و ایرلندی تحقیقاتی را انجام داده که نشان می دهد در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱ هزار و ۵۷۵ زن در ۱۰۰ هزار تولد جان خود را از دست دادند. برآوردهای دیگری که توسط این گروه منتشر شده، این رقم را در ۸۸۵ تا ۱ هزار و ۶۰۰ تن در ۱۰۰ هزار تولد قرار داده است – به این معنی که تقریباً یک نفر از صد زن افغان هنگام ولادت جان خود را از دست می دهد. در ایالات متحده این رقم ۲۴ در ۱۰۰ هزار است.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده نیز به بهبود قابل توجهی «میانگین عمر» اشاره می کند، تا ۶۳ سال در ۲۰۱۰ که این میانگین در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۴۱ گفته شده بود. اما این ارقام بر اساس نادیده گرفتن میزان مرگ و میر در دوران کودکی تنظیم شده که نتایج را از بین می برد.

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۹ میلادی میانگین عمر مردم افغانستان را ۴۸ سال برآورد کرده است. حتی سی آی ای با ارقام آژانس توسعۀ بین المللی ایالات متحده موافق نیست که در سال ۲۰۱۷ میلادی، میانگین عمر افغان ها را ۵۱ سال تخمین زده است.
ماه گذشته، طالبان شهر استراتژیک غزنی را در جنوب شرق افغانستان تحت کنترول خود درآورد که به جز چند اداره دولتی، همه چیز را گرفت. مقامات محلی وجود هرگونه مشکلی را انکار کردند و می گویند که رییس جمهور غنی تنها در روز سوم اعتراف کرد که چقدر این موضوع جدی بود. آن ها توانستند پس ازتنها ۶ روز و کشته شدن تقریبا ۲۰۰ افسر پولیس و سرباز، کنترول این شهر را از هراس افکنان پس بگیرند. در طول این مدت، ارتش امریکا این موضوع را انکار می کند.
منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: راد نوردلند
برگردان: طاهر مجاب


کد خبر: 34931