۵۲ تن از زندانیان زندان مرکزی ولایت هرات، به حکم ریاست‌جمهوری در ادامه فرمان ماه مبارک رمضان از بند رها شدند.
به گزارش خبرگزاری دید، این افراد روز گذشته، آزاد شدند که در بین شان ۶ خانم نیز بودند.
جنرال حمیدالله صدیقی، مدیرعمومی زندان ولایت هرات، با حضور دادستان‌های استیناف این ولایت گفت که رهبری زندان هرات و همکارانش به گونه‌ی جدی پیگیر پرونده‌های زندانیان است تا در موقع ختم معیاد حبس شان از بند رها شوند.
یکی از نگرانی‌های اصلی زندانیان ولایت هرات در غرب افغانستان عدم بررسی پرونده‌های جرمی شان نیز عنوان شده‌است.

کد خبر: 15916