بنیاد مسلمانان روسی «زکیات» کمپاینی را جهت جمع‌آوری کمک‌های مالی و بشر دوستانه به شهروندان میانمار که در یکی از کشور آسیای جنوب‌شرقی سرکوب شده‌اند، آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، به نقل از خبرگزاری «تاس»، موسسه خیریه «زکیات» کمپاینی را تحت نام “کمک به مردم ستم‌دیده در میانمار” آغاز کرده است که هدف آن جمع‌آوری کمک‌های مالی و بشردوستانه به مسلمانان رنج‌دیده میانما است.
بنیاد خیریه زکیات در بیانیه‌ای می‌گوید: ما به تنهایی نمی‌توانیم جلو اتفاق شوم را که در میانمار می‌افتد، بگیریم. اما با هم ما می‌توانیم کمک‌های زیادی به این مردم بیچاره انجام دهیم. با تلاش‌های مشترک، ما داروهای ضروری، غذا و لباس برای این پناهندگان فراهم خواهیم کرد.
در این بیانیه همچنان آمده است: ما مسلمانان روسیه، از تمام طرفین درگیر می‌خواهیم تا از هرگونه اقدام که منجر به تشدید خشونت می‌شود، اجتناب کنند و از طریق تلاش‌های صلح‌آمیز و مذاکره اختلافات بین مذهبی و بین قومی را حل سازند.
این کمپاین تا ۵ اکتوبر ادامه خواهد یافت و هرکس می‌تواند کمک مالی کند.
این موسسه خیریه همچنان از سازمان‌های بین‌المللی خواسته تا با استفاده از نفوذ سیاسی خود، از تشدید بیشتر درگیری‌ها جلوگیری و به طرف‌های درگیر کمک کند تا توسط روش‌های صلح‌آمیز وضعیت پیش‌آمده را حل و فصل سازد.

کد خبر: 13850