کابل شهر زیبا هر صبح زندگی را با جمعیتی که در حال انفجار است آغاز می‌کند. صبح زود فضای کابل را دود و غبار و ریزگردها اشغال می‌کند و مناظر زیبای این شهر را کدر و گنگ می‌سازد.

کد خبر: 54130