نهم حوت به عنوان روز ملی سرباز همه ساله به گونه رسمی در کشور گرامی داشته می‌شود. در مراسم امسال، رییس جمهور غنی گفت که اولویت اصلی دولت تجهیز و تمویل قوای مسلح ملی کشور است. در این آلبوم به تماشای مراسم می‌رویم.

کد خبر: 86154