کابل شهر کاکه‌ها و عیاران و بازی‌های محلی است، اینک پاییز و فصل کاغذپران بازی کابل فرا رسیده است. فصلی که آسمان شهر با کاغذپران‌های رنگارنگ آذین بسته و رنگین می‌شود.
در این تصاویر شما دکان‌های فروش کاغذپران و بازار گرم آن را در فصل پاییز کابل می‌بینید.

کد خبر: 55520