محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در مورد جنگ ارزگان خاص و قربانی شدن افراد ملکی گفته، درگیری در این بخش کشور منازعه قومی است. خیلی‌ها از این ابراز نظر رییس جمهور غنی انتقاد کردند.


این روزها ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان و غزنی شاهد ناامنی‌های گسترده است. حکومت پس از انتقادها، هیئتی را وظیفه سپرده تا وضعیت و حقیقت اوضاع ارزگان خاص را بررسی و دریابد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در مورد جنگ ارزگان خاص و قربانی شدن افراد ملکی گفته، درگیری در این بخش کشور منازعه قومی است. خیلی‌ها از این ابراز نظر رییس جمهور غنی انتقاد کردند. بحث ارزگان خاص هنوز داغ بود که یک بار دیگر طالبان بالای ولسوالی جاغوری غزنی حمله کردند. این حمله از جانب گروه طالبان در حالی صورت می‌گیرد که مردم این ولایت سخت نسبت به عملکرد حکومت در قبال خود بدبین هستند. با قربانی شدن افراد ملکی در ارزگان خاص، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به مردم هزاره‌جات طرح دفاع خودی را پیشکش کرده بود. مردم غزنی در مورد انتخابات پارلمانی نیز شاکی‌اند. حکومت بحث انتخابات مجلس نماینده‌گان را به تاخیر انداخته است.
کمیسیون می‌گوید انتخابات به صورت سه حوزه برگزار شود و نماینده‌گان غزنی و جامعه مدنی می‌گویند این یک طرح قومی و سیاسی است.
براساس گزارش‌ها، قرار است روز جمعه رییس جمهور و سرور دانش به دایکندی بروند.
رییس جمهور غنی در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۳ به هزاره‌ها وعده سپرده بود که مناطق هزاره‌جات را از زندان طبیعی بیرون خواهد کشید. هر چند تمام گروه‌های قومی از کارکرد اشرف غنی راضی نیستند. بسیاری‌ها سفر آقای دانش و اشرف غنی را به دایکندی یک سفر کمپاینی می‌دانند.
رییس جمهور غنی بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد است. رهبری حکومت نباید این باور را بیشتر تقویت کند که هزاره‌جات از جمله مناطق محروم است.
اختر سهیل_ خبرگزاری دید


کد خبر: 37366