دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا «نی» به تازگی اعلام کرده است که برخی از مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم می‌خواهند در رسانه‌ها نفوذ کنند، اما سخنگوی ارگ آن‌را رد کرده و گفته است که «نی» سیاسی عمل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، این نهاد حامی رسانه‌ها همچنان ادعا کرده است که برخی نهادهای حکومتی خلاف قوانین حق دسترسی به اطلاعات، عمل می‌کنند و در ارایه معلومات کامل به رسانه‌ها نیز محافظه کاری می‌کنند.
نی در عین حال از انواع ابزارهای فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها سخن گفته و اعلام داشته که در مواردی چون مذاکرات حکومت با جمعیت اسلامی، روند صلح با طالبان، آمار تلفات حملات تروریستی و عقد قراردادهای کلان ملی اطلاعات در دسترس خبرنگاران قرار نمی‌گیرد.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد کشور، از نهادهای نظیر ریاست پاسپورت و شفاخانه‌ها نام‌برده و اعلام داشته که در بسیاری موارد از خبرنگاران خواهان مکتوب می‌شوند و از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند.
اما سخنگوی ارگ با رد این گفته‌ها می‌گوید که موسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان سیاسی عمل می‌کند.
مرتضوی می‌افزاید:« وزارت‌ها و نهاد‌هایی که بیش از همه در معرض سوال خبرنگاران قرار دارند مانند: ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، لوی سارنوالی، وزارت‌های داخله، دفاع، مالیه، ارگان‌های محلی و ستره محکمه همه وقت در خدمت رسانه‌های محترم قرار دارند.»
حکومت افغانستان بارها از سوی موسسه نی و دیگر نهادهای حامی رسانه‌ها به خاطر رعایت نکردن قانون حق دسترسی به اطلاعات و همچنان عدم رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق خبرنگاران مورد انتقاد قرار گرفته است.


کد خبر: 25573