نشست ترویکای مسکو از سوی مراجع مختلف یک همایش مهم در روند صلح افغانستان پنداشته می‌شود. این نشست گذشته از مسایل جاری صلح، برخی حواشی جالب نیز دارد که برای مخاطبان قابل تامل و گاه پرسش بر انگیز است. در آین آلبوم برخی حواشی این نشست را تماشا می‌کنید.

کد خبر: 87488