آمریت الکترونیکی چک و کنترول جعل و تزویر پاسپورت مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس بلخ در میدان هوایی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی افتتاح شد.
هزینه این مرکز بالغ بر ۵۰هزار یورو شده که از سوی کشور آلمان پرداخت گردیده است.
به گزارش خبرگزاری دید، در محفل افتتاح این مرکز مهم در میدان هوایی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مزارشریف، جنرال محمد اکرم سامح فرمانده پولیس بلخ، جنرال کنسول آلمان یک هیئت از وزارت داخله حضور داشتند.
گفته می‌شود که با افتتاح این مرکز در میدان هوایی مزارشریف، شناسایی و تشخیص پاسپورت‌های جعلی تسهیل شده و جرایم این چنینی کاهش خواهد یافت.
گفتنی است که ولایت بلخ در شمال کشور یکی از مراکز مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور است و همه روزه پروازهای زیادی از میدان هوایی این ولایت به مقاصد مختلف داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.


کد خبر: 31849