امریکا با ناتو به افغانستان رفته و با هم خارج می‌شود

کد خبر: 87690