امضای توافقنامه همکاری میان افغانستان و تاجیکستان

کد خبر: 87909