ریاست عمومی امنیت ملی از عملیات نیروهای قطعات خاص در یک عملیات هدفمند که در آن شبکه شش نفری گروه تروریستی داعش از مربوطات شهر کابل بازداشت شده است، خبر داد.

آرشیف

ریاست عمومی امنیت ملی از عملیات نیروهای قطعات خاص در یک عملیات هدفمند که در آن شبکه شش نفری گروه تروریستی داعش از مربوطات شهر کابل بازداشت شده است، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دید، ریاست امنیت ملی گفته که این افراد مصروف فعالیت‌های مختلف تروریستی همچون: ترور و اختطاف اشخاص، انتقال سلاح و مهمات، حمل و نقل مواد انفجاری، انتقال افراد و فامیل‌های گروه داعش به ننگرهار بودند، که با یک میل کلاشنیکوف، یک میل سلاح کرینکوف و دومیل تفنگچه توسط نیروهای عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت گردیده است.
ریاست امنیت ملی در مورد هویت آنان گفته: محمد عابد فرزند معلم شیر، سبحان احمد فرزند خان جان، حمدالله فرزند غلام حیدر، محمد یونس فرزند محمد گل، محمد یونس فرزند حاجی ببرک و عبدالرشید فرزند عبدالعزیز به دستور دین محمد مشهور به نوید یکتن از مسؤلین شهری گروه تروریستی داعش در مربوطات شهر کابل به شکل مخفی فعالیت داشتند.
پیش از این نیز ریاست امنیت ملی از اجرای عملیات‌های هدفمند به منظور نابودی مراکز تروریستی خبر داده است.

کد خبر: 48470