گزارش‌های تایید ناشده حاکی از آن است که ارگ ریاست جمهوری پس از مذاکرات فشرده با جمعیت اسلامی، کوتاه آمده و پذیرفته است که فرمان برکناری والی بلخ را پس بگیرد.
به نقل از منابع غیر رسمی، گفته شده که ارگ با پذیرفتن این موضوع بازی تازه‌ای در پیش گرفته و گفته است که انجینر داوود از ولایت بلخ استعفا دهد.
تاکنون منابع رسمی جمعیت اسلامی و ارگ، این خبر را تایید یا رد نکرده‌اند، ولی نشانه‌هایی از عقب‌نشینی ارگ در برابر موقف والی بلخ و جمعیت اسلامی در چند روز گذشته دیده می‌شد.
گفتنی است که ارگ ریاست جمهوری در یک اقدام عجیب عطا محمد نور را از ولایت بلخ برکنار و انجینر داوود را در آن پُست گماشت؛ چیزی که از سوی آقای نور و جمعیت اسلامی به شدت رد شد.

کد خبر: 21202