باشنده‌گان ولایت خواست و اداره محلی ولسوالی «زاری» این ولایت مانع ساخت حصار در امتداد خط دیورند شدند.
به گزارش خبرگزاری دید، به تازه‌گی در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده است که نشان می‌دهد چند نفر بخشی از این حصار را که با سیم ایجاد شده، خراب می‌کنند.
فیض الله غیرت، فرمانده پولیس ولایت خوست، ضمن تایید این خبر گفته است که باشنده‌گان ولایت خوست مانع حصار کشی در امتداد خط دیورند که توسط ارتش پاکستان در حال کار بود، شده است.
در همین حال، وزارت سرحدات، اقوام و قبایل کشور از راهبردی حرف زده است که بر مبنای آن موقف افغانستان در خط دیورند روشن خواهد شد.

کد خبر: 16708