خبرگزاری دید: بانک مرکزی کشور اعلان کرده است که فعالیت‌های بانکی به زودی به حالت عادی باز می‌گردد.

بانک مرکزی افغانستان امروز پنجشنبه(۹ جدی) در اعلامیه‌ای به شهروندان اطمینان می‌دهد که سکتور بانکی کشور به ‌زودی در مسیر بهبود قرار گرفته و همۀ فعالیت‌های آن به ‌شکل عادی جریان پیدا خواهد کرد.
این بانک در اعلامیۀ خود می‌گوید: «با روی کار آمدن یک نظام، افراد سودجو و مغرض در تلاش ایجاد مشکلات می‌باشند».
بانک مرکزی افزود که تلاش می‌کند تا چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور را رفع کند.
این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت سرپرست طا-لبان، نظام بانکی در آستانه فروپاشی قرار گرفته و فعالیت شماری از بانک‌ها در کشور با محدویت‌های جدی مواجه است.

کد خبر: 101279