ترورهای هدفمند؛ در دو روز دو تن در ننگرهار کشته شد

کد خبر: 87184