خبرهای تایید ناشده حاکی از آن است که گلبدین حکمتیارصبح امروز مورد اصابت گلوله یکی از محافظانش قرار گرفته است.
گفته می‌شود که وضعیت آقای حکمتیار وخیم بوده و در حالت کوما در پایگاه نظامی بگرام به‌ سر می‌برد.
اما تاکنون هیچ منبع رسمی در رد یا تایید این خبر چیزی به رسانه‌ها نگفته است.


کد خبر: 11849