اداره کل مهاجران ترکیه در یک گزارشش گفته است که نیروهای امنیتی آن کشور، در بیش از ۶ماه گذشته، ۱۳۶هزار مهاجر غیر قانونی را دستگیر کرده که از این میان بیش از ۵۷هزار آن از افغانستان است.اداره کل مهاجران ترکیه در یک گزارشش گفته است که نیروهای امنیتی آن کشور، در بیش از ۶ماه گذشته، ۱۳۶هزار مهاجر غیر قانونی را دستگیر کرده که از این میان بیش از ۵۷هزار آن از افغانستان است.
به گزارش خبرگزاری دید، در حالی که روند اخراج پناهجویان افغانستانی از ترکیه ادامه دارد، اداره مهاجرت این کشور اعلام کرده که حدود ۴۰ درصد از کل مهاجران بازداشت‌ شده در ترکیه شهروند افغانستان است.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت ترکیه، روند مهاجرت مردم افغانستان به این کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
در گزارش اداره مهاجرت ترکیه آمده است که در ۱۲ ماه سال گذشته میلادی ۴۵ هزار پناهجوی افغانستانی در این کشور بازداشت شده است.
این در حالی است که تنها در ۷ ماه نخست سال جاری میلادی آمار پناهجویان افغانستانی بازداشت‌ شده به بیش از ۵۶ هزار نفر در ترکیه رسیده است.
اداره مهاجرت ترکیه شمار پناهجویان افغانستانی بازداشت‌ شده را در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۱ هزار، سال ۲۰۱۵ را ۳۵ هزار و سال ۲۰۱۴ میلادی را ۱۲ هزار و ۲۴۸ نفر اعلام کرده است.
گفتنی است در ماه حمل سال جاری با توافق دولت افغانستان و ترکیه برای اخراج پناهجویان افغانستان از این کشور هیئتی از مقامات کشور برای تسهیل روند اخراج پناهجویان به ترکیه اعزام شد و پس از آن دولت ترکیه به ‌منظور تسریع روند اخراج با استفاده از هواپیماهای تجارتی چارتر هزاران پناهجو را از این کشور به کابل اخراج کرد.


کد خبر: 33639