دو معین جدید وزارت مالیه کشور که به تازگی از سوی ریاست جمهوری در معینیت‌های مالی و عواید و گمرکات این وزارت گماشته شده‌اند، از سوی سرپرست وزارت مالیه معرفی شدند.

دو معین جدید وزارت مالیه کشور که به تازگی از سوی ریاست جمهوری در معینیت‌های مالی و عواید و گمرکات این وزارت گماشته شده‌اند، از سوی سرپرست وزارت مالیه معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری دید، به اساس حکم ریاست جمهوری عبدالحبیب زدران به حیث معین مالی وزارت مالیه و محمد عیسی قدرت به حیث معین عواید و گمرکات مقرر شده و امروز چهارشنبه ۴ جدی توسط محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه به کارمندان این وزارت معرفی گردیدند.
آقای قیومی سرپرست وزارت مالیه از کارکردها و فعالیت‌های ولید تمیم سرپرست اسبق معینیت عواید و گمرکات و زاهد همدرد، معین اسبق مالی وزارت مالیه اظهار تشکر نموده و برای معینان جدیدالتقرر در امور محوله آرزوی مؤفقیت نمود.
عبدالحبیب زدران و محترم محمد عیسی قدرت معینان جدیدالتقرر وزارت مالیه، ضمن تشکر از اعتماد رهبری این وزارت علاوه کردند که تمام امور محوله را با صداقت کامل به پیش خواهند برد.
این تقرری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دو روز پیش نیز پنج مقام در مشاوریت شورای امنیت ملی از سوی ریاست جمهوری به تازگی مقرر شد.

کد خبر: 61110