Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/recommendations.php on line 182

WordPress database error: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(19190 / least(19190, freqs.freq))) as score FROM ew_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('A_alt', 'C_????? ????????', 'C_????? ?????', 'A_a') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('21285') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('A_alt', 'C_????? ????????', 'C_????? ?????', 'A_a') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_اجتماع', 'C_اسلایدشو', 'C_افغانستان', 'C_تحلیل', 'C_جهان', 'C_سیاست', 'C_عکس خبری', 'C_گزارش', 'C_منطقه') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

یک شرکت جاپانی برجی ۳۵۰ متری طراحی کرده که از چوب ساخته می‌شود و با بودجه ۵.۹ میلیارد دالر تا ۲۰۴۱ ساخته خواهد شد.
معماران جاپانی از طرح بلندترین آسمان‌خراش چوبی جهان رونمایی کردند.
این سازه ۳۵۰ متری شامل مغازه، خانه، دفاتر تجاری و یک هوتل خواهد بود و در ۲۰۴۱ میلادی تکمیل می‌شود.
قرار است این برج در مرکز توکیو و با بودجه ۵.۹ میلیارد دالر ساخته شود تا پایتخت جاپان را به شهری حافظ محیط‌زیست تبدیل کند.
همچنین جنگلی در دل شهر می‌گنجاند. شرکت « Nikken Sikkei» این سازه را طراحی کرده است.
در حال حاضر این پروژه W۳۵۰ نام گرفته و هنوز مشخص نیست از چه چوبی برای ساخت آن استفاده می‌شود.
این ساختمان ۷۰ طبقه روی زمین دارد و از ترکیب چوب و فولاد ساخته می‌شود. بیش از۹۰ درصد سازه از چوب خواهد بود.
همچنین سازه بلند می‌تواند در برابر بادهای قدرت‌مند و زلزله‌های متعدد مقاومت کند. علاوه بر هوتل، فروشگاه و اماکن مسکونی و تجاری این سازه شامل یک باغ روی سقف، تراس‌هایی پوشیده از گیاهان، فضاهای داخلی بزرگ با نور طبیعی است.

کد خبر: 24285