محمد اشرف غنی رییس جمهور امروز شنبه ( ۲۶ عقرب) با اعضای جامعه مدنی در ریاست جمهوری دیدار و گفت‌وگو کرد.


محمد اشرف غنی رییس جمهور امروز شنبه ( ۲۶ عقرب) با اعضای جامعه مدنی در ریاست جمهوری دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این دیدار رییس جمهور غنی گفت صلح از ارزش‌های ملی کشور است و کوشش می‌شود در این روند از جوانان مشوره گرفته شود.
از سویی هم، رییس جمهور کشور گفته تامین صلح امر دشوار است و در باره چگونگی صلح با طالبان با مردم صحبت خواهد کرد.
روز گذشته گزارش شد که رییس جمهور غنی با سران احزاب و شخصیت‌های مطرح سیاسی دیدار کرده است.


کد خبر: 37789