گزارش ها و شواهد حاکی از آن است که صبح امروز داکتر اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور، مهمان پروفیسور عبدالرب رسول سیاف از رهبران تاثیرگذار جهادی بوده‌اند.


گزارش ها و شواهد حاکی از آن است که صبح امروز داکتر اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور، مهمان پروفیسور عبدالرب رسول سیاف از رهبران تاثیرگذار جهادی بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، گزارش ها حاکی از آن است که رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله هر دو به اقامتگاه استاد سیاف رفته و احتمالاً در مورد انتخابات و موضع گیری های احزاب سیاسی رای زنی کرده اند.
احتمال می رود که سران ارگ و سپیدار به منظور گفت و گو در مورد انتخابات و مهار برخی حرکت های مدنی احزاب دست به دامن سیاف زده اند.
پیش از این آقای سیاف در سخنرانی در ۱۸ سنبله که به مناسبت هفته شهید داشت، از آماده شدن یک هیئت مصالحه ملی برای برای گفت و گو با مخالفان سخن زده بود.
استاد سیاف نفوذ زیادی در میان طرف های مختلف سیاسی در کشور دارد و به نظر می رسد که رفتن سران ارگ و سپیدار به دیدار او، نشانه اوج گرفتن التهابات انتخاباتی و فشرده تر شدن صفوف سیاسی است.


کد خبر: 35242