سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۹ خود از رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها، گفته است که افغانستان با سه رده اُفت، از جایگاه ۱۱۸ در ۱۲۱ قرار گرفته است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۹ خود از رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها، گفته است که افغانستان با سه رده اُفت، از جایگاه ۱۱۸ در ۱۲۱ قرار گرفته است.
به نقل از صدای امریکا، این سازمان گفته که ناامنی یکی از عوامل جدی بوده که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان، سال گذشتۀ میلادی ۱۶ خبرنگار و کارمند رسانه‌‌ای در حملات مستقیم بر رسانه‌ها کشته شده‌اند.
این سازمان، از حملۀ شش‌درک کابل به صورت مشخص یادآوری کرده که در آن حمله، خبرنگاران و تصویربرداران پنج رسانه در حمله دوگانه انتحاری جان باختند.
به باور این سازمان، خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در سطح جهان به ویژه افغانستان رو به افزایش است.
در گزارش آمده است:«کین‌‌آفرینی به روزنامه‌نگاران به خشونت بیشتر علیه آن‌ها دامن می‌زند و چرخه این ماشین خشونت به افزایش ترس منجر شده است.»
کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز گفته است: «اگر بحث سیاسی دانسته و یا ندانسته به فضای جنگ داخلی سوق داده شود و روزنامه‌نگاران به قربانیان آشکار آن تبدیل شوند، الگوهای دمکراسی در خطر بزرگی قرارمی‌گیرند. از میان برداشتن این مکانیک ترس برای همه زنان و مردان با حسن نیتِ متعهد به آزادی‌‌هایی که در طی تاریخ بشری به دست آمده‌‌، ضرورتی فوری است.»
گزارشگران بدون مرز، با نگرانی گفته است که شماری کشورهای مصئون برای کار خبرنگاری در گزارش امسال این سازمان، مصئونیت رو به کاهش را نشان می‌دهد.
در رده‌بندی جهانی ۲۰۱۹ آزادی رسانه‌ها، ناروی، فنلند و سویدن به ترتیب در جایگاه اول تا سوم و کوریای شمالی و ترکمنستان، در قعر جدول قرار گرفته‌اند.

کد خبر: 45838