مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری کشور اعلام کرده است که سه مقام بلندپایه‌ وزارت امور داخله‌ کشور به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، به هشت سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند.


مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری کشور اعلام کرده است که سه مقام بلندپایه‌ وزارت امور داخله‌ کشور به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، به هشت سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند.
در اعلامیه‌ای که از سوی دادستانی کل به نشر رسیده، آمده است که «تورن‌جنرال عبدالرزاق امیری، رییس عمومی عملیاتی و سرپرست معینیت محافظت عامه‌ وزارت امور داخله، سمونوال عطا محمد روکی، مدیر پلان اوپراسیون ریاست عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه و حمیدالله راحل، رییس عمومی مالی و تجارتی معینیت محافظت عامه، از افرادی‌اند» که در جلسه‌ علنی محکمه‌ ابتداییه‌ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم شده‌اند.
به نقل از اعلامیه، جلسه‌ علنی قضایی این محکمه که دیروز سه‌شنبه (۱۷ میزان)، برگزار شده‌ بوده است، چهار فرد دیگر، هر یک؛« سمونوال شیر محمد، نماینده‌ ریاست عمومی عملیاتی، سمونمل محمد هاشم، نماینده‌ ریاست محافظت پروژه‌های غیردولتی، نور محمد نماینده‌ مدیریت استخبارات و ایمل شینواری نماینده‌ مدیریت قراردادها» از سوی این محکمه برائت داده است.
در اعلامیه اتهام این افراد «سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای در قضیه آتش‌گرفتن ۳۰۷ عراده واسطه‌ تانکر حامل مواد نفتی نیروهای خارجی در لیل ۱۳/۱۴ سرطان ۱۳۹۳ در توقفگاه (سرای لوی څوان) واقع چوک ارغندی شهر کابل» خوانده شده است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری همچنان گفته است:« این تانکرها از اثر جا به جایی وانفجار ماین مقناطیسی آتش گرفته که در نتیجه حریق گسترده مواد محروقاتی متذکره در حدود ۳۰۷ عراده واسطه تانکر تیل کاملا نابود شده است.»


کد خبر: 36178