خبرگزاری دید: پس از ادعای طا-لبان مبنی بر توافق آن‌ها با یک شرکت استرالیایی جهت تولید و صادرات چرس در افغانستان، این شرکت هرگونه توافق با طا-لبان برای تولید چرس را رد کرد.

طا-لبان روز گذشته اعلان کردند که با شرکت استرالیایی «سی فارم» برای ایجاد مرکز قانونی تولید چرس در افغانستان به توافق رسیده و به زودی این مرکز فعال می‌شود.
بر بنیاد گزارش‌ها، معاون وزیر مباره با مواد مخدر حکومت سرپرست طا-لبان به تازگی با نماینده سی‌فارم دیدار و گفت‌وگو داشته است. شرکتی که وعدۀ سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۵۰ میلیون دالر را روی این پروژه داده است.
با این حال، یک روز پس از اعلام وزارت داخله طا-لبان مبنی بر توافق با شرکت استرالیایی، این شرکت هرگونه توافق و قرارداد با این وزارت را تکذیب کرد.
در بیانیه این شرکت آمده است که سی‌فارم یک شرکت تولیدی نیست، بلکه صرف مشاوره صحی ارایه می‌کند.

کد خبر: 99640