وزارت صحت عامه کشور از شناسایی هفت مورد نوع جهش یافته کرونا که به «گونه انگلیسی» معروف است در کل کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دید، وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه با اعلام این خبر، «لابراتوار جینوتایپنگ» را در نشستی در کابل افتتاح کرد. این نخستین لابراتوار جینوتایپنگ به سطح کشور است که در چارچوب لابراتوارهای مرکزی در شهر کابل ایجاد شده است.

مجروح ایجاد این لابراتوار را یک گام بسیار مهم در راستای تشخیص انواع جهش‌یافته ویروس کرونا خواند.

او افزود: «وزارت صحت عامه با ایجاد این لابراتوار قادر به تشخیص انواع جهش‌یافته ویروس کرونا در داخل کشور شده است».

محروج می‌گوید که با استفاده از این لابراتوار وزارت صحت عامه می‌تواند منشاء جنیتکی ویروس کرونا را در داخل کشور تشخیص و سیر جهش جنتیک ویروس را در‌ سطح کشور‌ بررسی و‌ بر مبنای آن برنامه‌های تشخیصی را تنظیم کند.

او گفت که با استفاده از این لابراتوار، وزارت صحت عامه توانسته است که نوع جدید ویروس کرونا را در کشور ثبت کند. هفت مورد نوع جدید ویروس کرونا در ولایت ننگرهار شناسایی شده‌ است.

نوع جهش‌یافته ویروس کرونا برای اولین‌بار در بریتانیا کشف شد و به نام گونه انگلیسی ویروس کرونا نیز یاد می‌شود.

سرپرست وزارت صحت عامه گفت که گردش ویروس کرونا در کشور هنوز وجود دارد و مردم باید تدابیر احتیاطی را به صورت جدی رعایت کنند.

کد خبر: 87815