مسئولان در شورای شهر ولایت هرات با انتقاد از کارکرد شهردار این ولایت می‌گویند که کارکرد غیر حرفه‌ای و سلیقه‌ای شهرداری هرات باعث شده است که میلیون‌ها افغانی عواید این اداره به مصرف نرسد.

مسئولان در شورای شهر ولایت هرات با انتقاد از کارکرد شهردار این ولایت می‌گویند که کارکرد غیر حرفه‌ای و سلیقه‌ای شهرداری هرات باعث شده است که میلیون‌ها افغانی عواید این اداره به مصرف نرسد.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالرحمن مولوی‌زاده رییس شورای شهر هرات امروز در یک نشست خبری گفت: سال مالی ختم شد، اما ۳۰۰ میلیون افغانی از عواید شهرداری به مصرف نرسیده و هنوز در حساب این اداره موجود است.
وی افزود، مشکل اساسی اینجاست که تا زمانی این بودجه دوباره از مرکز منظور نشود، شهرداری اجازه مصرف آن را ندارد.
آقای مولوی‌زاده، از سویی هم از نیمه کاره ماندن و تطبیق سلیقه‌ای پروژه‌ها در نواحی مختلف شهر هرات سخن می‌زند.
موصوف، تصریح می‌کند که رعایت نکردن توازن در تطبیق پروژه‌ها بیانگر فساد در شهرداری است و همچنین نیمه کاره ماندن پروژه‌ها واضح می‌کند که این اداره غیر حرفه‌ای عمل کرده است.
در همین حال، محمد یونس احمدی مشاور آگهی عامه مطبوعات شهرداری هرات تأیید می‌کند که مقداری از عواید این اداره به مصرف نرسیده است.
وی می‌گوید که چون سال مالی ختم شده تا منظوری مصرف این بودجه از سوی رییس جمهور به شهرداری نرسد، شهرداری اجازه مصرف آن را ندارد.

کد خبر: 40373