طالبان زندانیان را لت‌وکوب و با گرسنگی و تشنگی و تاریکی شکنجه می‌کنند

کد خبر: 87256