به دنبال تیره‏‌گی در روابط کابل و بلخ، حکومت مرکزی اعلام کرده است زین پس امضای عطا محمد نور اعتبار ندارد.
مقام‌های حکومت وحدت ملی می‌گویند: هیچ‌گونه مکتوب و پیشنهاد از ولایت بلخ که به امضای عطا محمد نور باشد منظور نمی‌شود و امضای آقای نور برای حکومت فاقد اعتبار است.
به گزارش خبرگزاری دید، اما عطا محمد نور والی با اقتدار بلخ نیز در واکنش به این ابراز نظر حکومت گفته است که هیچ‏کس جز خودش اجازه انجام کار‏های والی بلخ را ندارد.
وی با دادن هشدار به حکومت مرکزی تاکید کرده است که اگر معاشات مامورین بلخ اجرا نشود، معاش کارمندان ولایت بلخ را از عواید گمرک حیرتان اجرا خواهد کرد.
با این همه، منیره یوسف زاده سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی گفته است که «والی که استعفا داده باشد و یا این‌که تبدیل شده باشد، امضای شان دیگر برای اداره ارگان‌های محل و وزارت خانه‌ها رسمیت ندارد.»
به نظر می‌رسد تنش ارگ و بلخ وارد فاز جدیدی شده است. در این مرحله به باور آگاهان گام دوم ارگ است که به سوی شمال گذاشته می‌شود.
هرچند در اوایل باور به این بود که این تنش به زودی خاتمه خواهد یافت، ولی اکنون با حرکت دوم ارگ ادامه آن دور از انتظار نیست.
گفتنی است که ولایت بلخ از جمله مناطق کلیدی شمال به شمار رفته و آگاهان امور می‌گویند، آنچه پیاده‌سازی داعش در شمال گفته می‌شود، در بلخ خاتمه خواهد یافت.


کد خبر: 21737