سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، دستاوردهای اداره‌اش را در سال مالی ۱۳۹۷ در برنامه «حسابدهی حکومت به ملت»، در حضور رسانه‌ها گزارش داد.

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، دستاوردهای اداره‌اش را در سال مالی ۱۳۹۷ در برنامه «حسابدهی حکومت به ملت»، در حضور رسانه‌ها گزارش داد.
به گزارش خبرگزاری دید، سید حسین عالمی بلخی که امروز دوشنبه (۲۶ حمل) در مرکز اطلاعات ورسانه‌های حکومت سخن می‌زد، افزود: وزارت امور مهاجرین زمینه اقامت قانونی نزدیک به ۳ میلیون مهاجر افغانستانی را در ایران و پاکستان فراهم نموده است.
وی افزود که به بیش از یک و نیم میلیون بیجاشده داخلی و عودت کننده در داخل کشور رسیدگی شده و از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای اروپایی و ترکیه، جلوگیری شده است.
آقای بلخی همچنان گفت که در نتیجه مذاکرات هیئت وزارت امور مهاجران با کشورهای میزبان، زمینه اقامت قانونی مهاجران در آن کشورها فراهم گردیده و روی یک مدیریت مشترک مهاجرت، به تفاهم رسیده‌اند.
وزیر امور مهاجران رسیدگی عاجل برای بیش از ۱۲۵ هزار خانواده بی‌جاشده در داخل کشور ومدیریت بیش از ۸۰۰ هزار برگشت کننده به کشور را از دستاوردهای دیگر این وزارت در سال ۱۳۹۷ عنوان کرد.

وی گفت که به منظور بهتر شدن روند ادغام سالم برگشت کنندگان در کشور، فرمان مقام ریاست جمهوری تعدیل گردید، شهرک‌های مهاجران مورد بررسی تخنیکی قرار گرفته و از غصب بیش از ۴ هزار نمره زمین در شهرک‌های مهاجران، جلوگیری شده است.

کد خبر: 45612