موتری که هدف انفجار قرار گرفت، کارمندان وزارت مخابرات را انتقال می‌داد

کد خبر: 87290