نخبگان کانکور ۹۷-۹۸ کشور که به دانشکده‌های طب و اقتصاد دانشگاه کابل و هرات راه یافته و بلندترین نمرات را گرفته‌اند، از سوی وزارت تحصیلات عالی اعلان شد.

نخبگان کانکور ۹۷-۹۸ کشور که به دانشکده‌های طب و اقتصاد دانشگاه کابل و هرات راه یافته و بلندترین نمرات را گرفته‌اند، از سوی وزارت تحصیلات عالی اعلان شد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این دور نتایج کانکور سراسری کشور بلنترین نمره گرفته شده، ۳۵۰ نمره است که احمد راشد گرفته است.
در این دور کانکور از میان پنج نخبه، دو دانشجو به دانشکده طب هرات، دو نفر به دانشکده طبی کابل و یک نفر هم به دانشکده اقتصاد کابل راه یافته است.
نخبگان کانکور دور کنونی این‌ها است:
۱- احمد راشد ولد نصیر احمد با اخذ ۳۵۰,۲۵۱ کامیاب، طب هرات
۲- سید سجاد حسین با اخذ ۳۴۶,۸۶ کامیاب، طب کابل
۳- قاسم علی با اخذ ۳۴۵,۱۶۱ نمره کامیاب، دانشکده اقتصاد کابل
۴- سید شعیب با اخذ ۳۴۵,۱۳۵ کامیاب، طب ولایت هرات
۵- الهام‌الله ولد محمدالله با اخذ ۳۴۵,۰۲۲ نمره کامیاب، طب کابل

کد خبر: 50143