بزرگترین عاملی که می‌تواند توافق صلح را از بین ببرد، عدم توانایی مذاکره کنندگان طالبان برای مجبور کردن تمام جناح‌های طالبان جهت پیروی از سند صلح باشد.

«پیتر گالبریت» دیپلمات سابق امریکایی و معاون پیشین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید اگر توافق صلح صورت گیرد، پیش از اجرایی شدن آن، چندین مانع وجود دارد که نشانه‌ای از فروپاشی احتمالی آن خواهد بود.
الجزیره در مطلبی به موارد احتمالی فروپاشی مذاکرات صلح افغانستان پرداخته و عواملی که می‌تواند این روند را متأثر سازد شامل عدم اجماع در کابل، شکست حکومت افغانستان در معرفی یک تیم مذاکره کننده فراگیر، اعتماد به نفس طالبان برای ادامه جنگ و عدم کنترول کامل رهبران طالبان بالای بخش‌های این گروه پس از توافق صلح گفته شده است.
آقای گالبریت گفته است:« مواردی که می‌تواند توافق صلح را از بین ببرد، احتمالاً حملات وحشتناک طالبان، امتناع حکومت افغانستان برای کنار آمدن، عدم پذیرش توافق صلح از سوی قوم تاجیک و هزاره (حتی اگر رییس جمهور غنی آن توافق را تأیید کند) و باور طالبان به این که می‌تواند بدون توافق همچنان از طریق نظامی ادامه دهد، می‌باشد.»
این دیپلمات سابق امریکایی افزوده است:« اما بزرگترین عاملی که می‌تواند توافق صلح را از بین ببرد، عدم توانایی مذاکره کنندگان طالبان برای مجبور کردن تمام جناح‌های طالبان جهت پیروی از سند صلح باشد.»
در همین حال، آقای گالبریت می‌گوید که عزم دولت ترامپ برای خروج، علی‌رغم پیامدهای آن، احتمالاً تنها عامل مهم باشد که می‌تواند توافق امریکا و طالبان را ممکن سازد.
از سویی هم، این منبع به نقل از داوود اعظمی خبرنگار برای سرویس خبری بی بی سی نگاشته است که صلح تنها زمانی امکان پذیر است که دوجانب انعطاف پذیر باشند و مایل به ایجاد امتیازاتی باشند.
آقای اعظمی گفته است:« من فکر می‌کنم مرحله دوم میان مردم افغانستان (گفت وگوهای بین‌الافغانی) چالش برانگیز تر از مرحله اول (مذاکرات بین امریکا و طالبان) خواهد بود.»

کد خبر: 47076