در فهرست نامزدان حذف شده که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون انتخابات فرستاده شده، ۳۵ نفر از ولایات مختلف حذف شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، در این فهرست که نام برخی از وکلای برحال و بعضی چهره‌های شناخته شده و جنجالی نیز دیده می‌شود، بیشترین نامزدان از کابل و کمترین از بلخ حذف شده است.
در میان حذف شده‌ها فوزیه کوفی و مریم کوفی دو زن حذف شده از میان نامزدان است که هردو اهل بدخشان هستند.
از ولایت بلخ تنها اسدالله شریفی نماینده برحال حذف شده و کسانی که قبلاً گمان می‌رفت حذف شوند، نام شان در این فهرست نیست.
در این فهرست همچنان از ولایت بلخ پنج نامزد انتخابات پارلمانی اخطار جدی و اخطار دریافت کرده‌اند.
از چهره‌های جنجالی و مشهور حذف شده از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی مولوی تره‌خیل محمدی و ضیاء‌الحق امرخیل است.
گفتنی است که حذف این ۳۵ نامزد به تایید کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده است.


کد خبر: 33906