عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی که در جمعی از مردم بلخ و کاپیسا صحبت می‌‏کرد، می‏‌گوید: مالک افغانستان ما هستیم که میلیون ها شهید دادیم.
به گزارش خبرگزاری دید، والی بلخ تاکید می‏کند که ما خواهان برادری و برابری هستیم و باید این خواست تحقق پیدا کند.
آقای نور بیان می‏دارد که حکومت مرکزی نخبه‏گان را کنار می‏زند و زمینه را برای «وطن‌فروشان» در نظام فعلی فراهم می‏کند.
والی با اقتدار بلخ خاطر نشان می‏سازد که اکنون زمان آن فرا رسیده است که از حکومت حساب پس بگیریم.
در همین حال، استاد عطا از مردم افغانستان می‏خواهد که در برابر انحصارگرایی ارگ سکوت نکنند و به دنبال دست‌یابی به حقوق اجتماعی و سیاسی شان باشند.
والی بلخ یکبار دیگر افزود که در برابر زور‏گویی‏ها سر‏خم نخواهد کرد و تا حقوق مردم تامین نشود کوتاه نخواهد آمد.
با این همه، عطا محمد نور می‏افراید: حق مان را حتی از دهان شیر بیرون می‏کشیم.
گفتنی است که به باور کارشناسان، ارگ ریاست جمهوری در برابر حق‌طلبی‌های والی بلخ کوتاه آمده و سکوت اختیار کرده است.


کد خبر: 23474