گزارش‌های تازه حاکی از آن است که مذاکرات میان جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهور دوباره از سر گرفته شده و به جریان افتاده است.
منابع می‌گویند که فشارهای جامعه جهانی بر حکومت مبنی بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات داخلی، ارگ را وادار به پذیرفتن مذاکرات کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، منابع از جمعیت اسلامی و ارگ می‌گویند که مذاکرات جمعیت اسلامی که پیشتر به بن‌بست خورده بود از سر گرفته شده است.
پیشتر برخی منابع گفته بودند که مذاکرات جمعیت و ارگ به دلیل پذیرفته نشدن شرایط جمعیت اسلامی از سوی ارگ به بن‌بست خورده و بدون نتیجه به پایان رسیده است.
در همین حال، برخی از آگاهان امور می‌گویند که فشارهای خارآجی به ویژه امریکا بر ارگ، باعث کوتاه آمدن آن و پذیرفتن آغاز مذاکرات با جمعیت اسلامی شده است.
هرچند میان جمعیت و ارگ از زمان تشکیل حکومت کنونی تنش وجود داشت، ولی پس از آن که حکومت در یک اقدام غیر مترقبه استعفای بدون تاریخ عطا محمد نور را منظور کرد، تنش‌ها اوج گرفته و تندتر شد.
گمان‌ها در آغاز بر این بود که ارگ با تکیه به حمایت خارجی در برابر بلخ کوتاه نخواهد آمد، ولی انکشاف مراحل بعدی سیاست طوری پیش رفت که اکنون ارگ وادار به تمکین شده است.


کد خبر: 22047