ششمین دور گفت‌وگوها میان طالبان وامریکایی‌ها در حالی آغاز شده که چند روز پیش عملیات بهاری طالبان با نام «الفتح» آغاز شد، زلمی خلیلزاد در واکنش به آن گفت که گروه طالبان هنوز به ارزش‌های گذشته باور دارند و سیاسیون افغانستان نیز آن را در جهت عکس تلاش‌های صلح عنوان کردند.

ششمین دور گفت‌وگوها میان طالبان وامریکایی‌ها در حالی آغاز شده که چند روز پیش عملیات بهاری طالبان با نام «الفتح» آغاز شد، زلمی خلیلزاد در واکنش به آن گفت که گروه طالبان هنوز به ارزش‌های گذشته باور دارند و سیاسیون افغانستان نیز آن را در جهت عکس تلاش‌های صلح عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، زلمی خلیزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پیش از این دیدار از رهبری طالبان خواسته تا به نمایندگان شان صلاحیت بحث در مورد آتش‌بس بدهند.
زلمی خلیلزاد گفته:«امریکا در مذاکرات صلح به این خاطر وارد شد که جنگ دیگر راه حل نیست، در جریان مذاکرات من راه‌هایی را برای کاهش خشونت‌ها پیشنهاد کردم، طالبان با مخالفت کردن کار با ما، برای پایان دادن به کشتار ادامه می‌دهند، سریع‌ترین راه برای جلوگیری از تلفات در افغانستان توافق روی برقراری آتش‌بس می‌تواند باشد.»
انتظار می‌رود در ششمین دور گفت‌وگوها نمایندگان امریکا با طالبان، دو طرف در مورد خروج نظامیان امریکایی و این که افغانستان دیگر تهدیدی برای کشورهای منظقه نیست به یک توافق نهایی دست یابد.
با این همه هنوز اما و اگرهای زیادی میان رهبران حکومت و سیاسون در افغانستان وجود دارد.
هنوز اما معلوم نیست که این نشست نتیجه‌ای در پی خواهد داشت یا بُن‌بست بحران افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت.

کد خبر: 45637