نان گندم اصلی‌ترین جزء دسترخوان هر هموطن ما است. نان گندم هم بدون تنور «مزه و تزه» ندارد. در این قاب‌ها تنورهایی را در یک صبح پاییزی کابل می‌بینید که به فروش گذاشته شده است.

کد خبر: 55013