اتحادیه اروپا همراه با ماموریت‌های دیپلماتیک دیگر در کابل، بر توقف خشونت‌ها از سوی طالبان تأکید کرده و می‌گوید، حملات هدفمند تلاش عمدی برای ساکت کردن تشکیلات مبتنی بر اصول حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک است.

اتحادیه اروپا
به گزارش خبرگزاری دید، اتحادیه اروپا و سایر ماموریت‌های دیپلماتیک به تازگی در بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند که حملات هدفمند تلاش عمدی برای ساکت کردن تشکیلات مبتنی بر اصول حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک است که روند صلح را تضعیف می‌کند. روندی که نیاز به اعتماد متقابل دارد.
این بیانیه مشترک با محکوم کردن حملات هدفمند علیه جامعۀ مدنی در افغانستان، خواستار تحقیقات شفاف و پیگرد قانونی برای پایان دادن به مصئونیت از مجازات این قتل‌ها شد.
بیانیه می‌گوید: «آن‌ها تلاش عمدی برای ساکت کردن تشکیلات مبتنی بر اصول حاکمیت قانون، ارزش‌های دموکراتیک و احترام به حقوق بشر است که روند صلح را تضعیف می‌کند؛ روندی که به اعتماد متقابل نیاز دارد. این قتل‌های هدفمند باید متوقف شود».
اتحادیه اروپا و سایر ماموریت‌های دیپلماتیک افزوده است که درگیری فعلی طالبان و دیگر سازمان‌های تروریستی مسئول اکثریت تلفات افراد ملکی در افغانستان هستند و باید ادامه سطح فعلی خشونت‌ها را متوقف کنند.
این اتحادیه در ادامه بر پشتیبانی خود از مردم افغانستان برای دستیابی به صلح و عدالت پافشاری کرده است.

کد خبر: 83584