معاون وزیر خارجه روسیه می‌گوید که اجلاس رهبران گروه-۲۰ قرار است تا دو روز دیگر در رابطه به افغانستان برگزار شود.


به گزارش خبرگزاری دید، سرگئی ورشینین معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است که اجلاس گروه-۲۰ قرار است به تاریخ ۲۸ سپتمبر برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار شود.
معاون وزیر خارجه روسیه در مورد برگزاری این نشست گفته است: به تاریخ ۲۸ سپتمبر، تا آن‌جا که به خاطر دارم، در همین حدود.
وی به سئوال مبنی بر حضور نماینده روسیه در این نشست پاسخی نداده، اما گفته که این روند در جریان است و باید از آن‌ها دعوت شود.
پس از برگزاری نشست عمومی سازمان ملل متحد، اجلاس گروه-۲۰ دومین نشست بزرگ در باره افغانستان خواهد بود.

کد خبر: 96972