حوالی نزدیک ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه (۱۸ ثور) انفجاری در شهر نو کابل مربوط حوزه دهم رخ داده و اکنون درگیری میان پولیس و مهاجمان جریان دارد.


حوالی نزدیک ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه (۱۸ ثور) انفجاری در شهر نو کابل مربوط حوزه دهم رخ داده و اکنون درگیری میان پولیس و مهاجمان جریان دارد.
پیشتر گفته شده بود که هدف انفجار و تهاجم مسلحانه دادستانی کل کشور است، ولی وزارت داخله به تازگی اعلامیه داده که هدف موسسه کاونترپارت بوده و ساحه توسط پولیس محاصره شده است.
پولیس تاکنون در مورد نوعیت انفجار چیزی به رسانه‌ها نمی‌گوید، ولی احتمال می‌رود که انفجار به خاطر باز کردن راه مهاجمان صورت گرفته باشد.
در همین حال، برخی مردم محل گفته‌اند که مهاجمان وارد دادستانی کل شده و درگیری در داخل محوطه آن جریان دارد.
نصرت رحمی سخنگوی وزارت داخله اما می‌گوید، یک انفجار که نوعیت آن هنوز مشخص نیست در برابر در ورودی مؤسسه پاملرنه رخ داه است.
آقای رحیمی می‌افزاید که نیروهای امنیتی به محل رسیده اند و صدای تیراندازی پراکنده شنیده می‌شود.
تاکنون مسئولیت این رویداد را گروهی به دوش نگرفته و هنوز آمار تلفات برخاسته از آن در دست نیست.
جزئیات بیشتر بعداً….

کد خبر: 46882