کمیسیون انتخابات اعلام کرده نامزدان انتخاباتی که در برگه‌های حمایتی‌‌شان شناس‌نامه‌ها و برچسب‌های جعلی نصب کرده باشند، از فهرست نامزدان نهایی انتخابات پارلمانی خط زده می‏شوند.
این هشدار پس از آن رسانه ای شد که برخی از طرف های سیاسی به شدت ابراز کرده اند که هزاران شناسنامه جعلی استیکر جعلی خورده و در انتخابات به کار گرفته خواهد شد.
هفته گذشته کمیسیون انتخابات گفت که به زودی روند بررسی این استیکرهای جعلی را آغاز می کند.
به تازه‏گی ایتلاف ملی بزرگ هزاران شناسنامه دارای برچسب‌ انتخاباتی را به نمایش گذاشت که ظاهراً به هدف تقلب در انتخابات تهیه شده بود.
در واکنش به این افشاگری ایتلاف ملی بزرگ، اداره توزیع شناسنامه و کمیسیون انتخابات گفته بودند که این کار باید از سوی دادستانی بررسی شود.
به دنبال آن، حکومت یک کمیسیون تحقیقاتی را در این مورد توظیف کرد تا مسئله توزیع شناسنامه جعلی و استیکر خوردن آن مشخص شود، ولی مخالفان سیاسی ارگ می گویند که هیچ نماینده در این کمیسیون از سوی احزاب سیاسی نیست.


کد خبر: 35151