وزیر امور خارجه امریکا به پاکستان هشدار داده است که اگر این کشور روابطش را با گروه‌های تروریستی قطع نکند، ممکن است کنترول خاک خود را از دست بدهد.
به گزارش خبرگزاری دید، رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا گفته است که اگر پاکستان روابط خود را با گروه‌های تروریستی فعال در آن کشور که از لحاظ وسعت و نفوذ در حال قوت گرفتن هستند، قطع نکند پیامدهای زیان‌باری؛ از جمله از دست دادن کنترول قلمرو خود را شاهد خواهد بود.
وزیر خارجه امریکا گفته است: «می‌خواهیم با پاکستان کار کنیم تا تروریزم را در داخل خاک آن کشور نیز از بین ببریم، اما پاکستان باید روند تغییر روابط خود را با شبکه حقانی و سایر گروه‌ها آغاز کند. پاکستان به بسیاری از سازمان‌های تروریستی اجازه داده تا در داخل قلمرو آن کشور پناهگاه‌های امن داشته باشند و وسعت و نفوذ آن سازمان‌ها در حال افزایش است.»
وزیر خارجه امریکا هشدار داده است که ممکن است تروریستان بیشتر از افغانستان، پس از این به پاکستان توجه کنند و این کشور پایگاه امنی برای فعالیت‌های آنان باشد.
تاکنون مقامات پاکستانی در این زمینه چیزی نگفته‌اند، اما یک مقام این کشور بدون فاش شدن نامش در گفت‌وگو با صدای امریکا، این گفته‌ها و اتهام همکاری پاکستان با گروه‌های تروریستی را رد کرده است.

کد خبر: 19661