Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/recommendations.php on line 182

WordPress database error: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(19159 / least(19159, freqs.freq))) as score FROM ew_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('A_audi', 'C_?????? ? ???????', 'C_????? ?????', 'A_alt', 'A_a') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('21887') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('A_audi', 'C_?????? ? ???????', 'C_????? ?????', 'A_alt', 'A_a') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_اجتماع', 'C_اسلایدشو', 'C_افغانستان', 'C_تحلیل', 'C_جهان', 'C_سیاست', 'C_عکس خبری', 'C_گزارش', 'C_منطقه') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

دو شرکت تصمیم دارند در سال آینده میلادی شبکه اینترنت «۴جی» را در ماه احداث کنند. با کمک این شبکه می‌توان ویدئوهای باکیفیت از ماه به زمین فرستاد.
دو شرکت «ودا فون» و «نوکیا» قصد دارند سال آینده شبکه اینترنت « ۴جی» را در ماه نصب کنند.
شرکت اکتشافات فضایی «PTScientists» این ماموریت را برنامه‌ریزی کرده که نخستین فرود یک شرکت خصوصی در ماه نیز به حساب می‌آید. قرار است نوکیا پست‌های مخابراتی را به وسیله موشک اسپیس ایکس در ۲۰۱۹ میلادی به ماه بفرستد.
احداث شبکه اینترنت در ماه به کاوشگرهای Audi امکان می‌دهد با یکدیگر و همچنین مقر خود در زمین ارتباط برقرار کنند. این کاوشگرها سطح ماه را برای امکان زندگی انسان در این ستاره بررسی می‌کنند.
همچنین با کمک شبکه مذکور می‌توان ویدئوی باکیفیت بالا از سطح ماه ارسال کرد. از سوی دیگر شبکه اینترنت در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌‌کند زیرا سیگنال‌های موبایل کم مصرف‌تر از سیگنال‌های آنالوگ رادیویی هستند.
شرکت ودا فون نیز سیگنال ۴G را فراهم می‌کند. مدیر ارشد اجرایی این شرکت می‌گوید: پروژه ما روشی نوین برای توسعه زیربنای شبکه موبایل در پیش گرفته است.

کد خبر: 24887