بانک جهانی 25 میلیون دالر برای آموزش کودکان به افغانستان کمک می‌کند

کد خبر: 88079