Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/recommendations.php on line 182

WordPress database error: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(19160 / least(19160, freqs.freq))) as score FROM ew_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('A_a', 'A_8', 'A_12', 'A_alt', 'C_????? ????????', 'C_????? ?????', 'A_10', 'A_2012') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('19418') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('A_a', 'A_8', 'A_12', 'A_alt', 'C_????? ????????', 'C_????? ?????', 'A_10', 'A_2012') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_اجتماع', 'C_اسلایدشو', 'C_افغانستان', 'C_تحلیل', 'C_جهان', 'C_سیاست', 'C_عکس خبری', 'C_گزارش', 'C_منطقه') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

دانشمندان مکزیکی بزرگ‌ترین سیستم مغاره جهان را که ۳۷۴ کیلومتر وسعت داشته و پر از آثار تمدن «مایایی» است، در زیر آب کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، «گولیرمو دی آندا» باستان‌شناس موسسه ملی انسان‌شناسی و تاریخ مکزیک می‌‌گوید:« این مغاره را تونل زمان نامیده‌اند که شما را به ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار سال پیش می‌برد.»
این باستان‌شناس مکزیکی گفته است:« این مغاره بزرگ مهم‌ترین سایت باستان شناسی شناخته شده در جهان است. در این مغاره بیش از صد متن تاریخی یافت شده که در میان آن‌ها شواهدی از اولین مهاجران امریکا، حیوانات منقرض‌شده و البته فرهنگ مایا وجود دارد.»
تمدن مایایی به تمدنی گفته می‌شود که در حدود ۸هزار سال پیش از میلاد در امریکای جنوبی شکل گرفت و دارای خط، کتابت، نجوم و تقویم و سیستم کشاورزی بود.
در تقویم این تمدن باستانی، جهان در سال ۲۰۱۲ میلادی به پایان می‌رسید که از نظر دیرینه‌شناسان شباهت‌های زیادی با تمدن «زردشتی» در شرق دارد.
از آثار برجسته برجا مانده از این تمدن، هرم بزرگی است که هم‌اکنون در مزیک وجود دارد و هنوز اسرار زیادی را در خود نگهداشته است.

گفته شده این باستان‌شناس مکزیکی طی چندین دهه، مغاره‌های زیر آب را در خط ساحلی کاراییب شبه جزیره یوکاتان در مکزیک کاوش کرده است.

کد خبر: 22418