عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است که به مهاجران افغانستانی مقیم آن کشور تابعیت پاکستان را خواهد داد. آقای خان تصریح کرده است که برای آن عده از مهاجرانی که فرزندان شان در پاکستان به دنیا آمده و بزرگ شده اند، تابعیت می‌دهد.


عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است که به مهاجران افغانستانی مقیم آن کشور تابعیت پاکستان را خواهد داد. آقای خان تصریح کرده است که برای آن عده از مهاجرانی که فرزندان شان در پاکستان به دنیا آمده و بزرگ شده اند، تابعیت می‌دهد.
عمران خان که در یک گردهمایی در شهر کراچی صحبت می کرد، با اشاره به تعامل کشورهای غربی با پناهجویان، می گوید که چرا پاکستان این کار را نکند.
عمران خان:« در هر کشور جهان این کار می‌شود، پس ما چرا این ظلم را بر مهاجرین روا داریم، آنان نیز انسان اند. چرا آنان را اینقدر محروم نگهداشته ایم.»
نخست وزیر پاکستان گفت که ظلم در جامعه پیامد بد دارد و« در کراچی دو و نیم میلیون افغان و بنگالی زندگی می‌کنند و به آنان تذکره و پاسپورت داده نمی‌شود…آنان تن به کارهای شاقه می‌دهند و در بدل آن پول کم به آنان داده می‌شود. از اینرو در کراچی یک طبقۀ محروم پیدا شده است که از اینرو مردم گاهی دست به جنایت می‌زنند.»
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که هم اکنون حدود ۱.۴ میلیون مهاجر افغانستانی دارای مدارک اقامت و کم و بیش ۴۰۰ هزار مهاجر دیگر بدون مدارک اقامت در پاکستان زندگی می کنند.
بر بنیاد آمار ملل متحد، از سال ۲۰۰۲ تا حال حدود ۴.۳۶ میلیون مهاجر افغانستانی داوطلبانه از پاکستان به کشور شان برگشته اند.


کد خبر: 35258